Publications

2013

Jensen, JL 2013, ‘Political Participation Online: The Replacement and the Mobilisation Hypotheses Revisited’ Scandinavian Political Studies.

Jensen, JL & Sørensen, AS 2013, ‘“Nobody has 257 friends”: Strategies of friending, disclosure and privacy on Facebook’ Nordicom Information, nr. 2.

 

2012

Bredl, K, Hünniger, J & Jensen, JL 2012, ‘Methods for Analyzing Social Media: Introduction to the Special Issue’ Journal of Technology in Human Services, vol 30, nr. 3-4, s. 141-144.

Jensen, JL 2012, ‘Reviews of Mia Consalvo & Charles Ess (eds.): The handbook of Internet Studies. Chichester: Wiley-Blackwell. 2011. Jeremy Hunsinger, Lisbeth Klastrup & Matthew Allen (eds.): International Handbook of Internet Research. Dordrecht: Springer. 2010.’ MedieKultur, vol 28, nr. 52.

Bredl, K, Hünniger, J & Jensen, JL (red) 2012, ‘Special issue: Methods for Analyzing Social Media’ Journal of Technology in Human Services, vol 30, nr. 3-4.

 

2011

Jensen, JL 2011, ‘Citizenship in the Digital Age: The Case of Denmark’ Policy and Internet, vol 3, nr. 3.

Jensen, JL 2011, ‘Online Communities: A Historically Based Examination of How Social Formations Online Fulfill Criteria for Community’. i C el Morr & P Maret (red), Virtual Community Building and the Information Society: Current and Future Directions. IGI global, s. 121-134.

 

2010

Jensen, JL 2010, ‘Augmentation of Space: Four Dimensions of Spatial Experience of Google Earth’ Space & Culture, vol 13, nr. 1, s. 121-133.

Jensen, JL 2010, ‘Online Tourism: Just like Being There?’. i B Tiim Knudsen & AM Waade (red), Re-Investing Authenticity: Tourism, Place And Emotions (Tourism And Cultural Change). Channel View Publications, Bristol, s. 213-227.

 

2009

Jensen, JL 2009, ‘Public Sphere 2.0‐The Internet as a mediator between consumption, lifestyle and political activity’ Paper fremlagt ved Internet Research, Milwaukee, USA, 17-12-10,

Jensen, JL 2009, ‘Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed’ MedieKultur, nr. 46, s. 86-99.

Jensen, JL 2009, ‘Internettets betydning for social marginalisering’. i JE Larsen & N Mortensen (red), Udenfor eller indenfor: sociale marginaliseringsprocessers mangfoldighed. 1. udg, Hans Reitzel, København, s. 171-189.

Jensen, JL & Waade, AM 2009, Medier og Turisme. Systime Academic.

Jensen, JL 2009, ‘New Convergences of Political Participation – the Internet and other media’ Paper fremlagt ved Nordmedia 09 – Nordic media researcher conference, Karlstad, Sverige, 13-08-09 – 15-08-09,

 

2008

Jensen, JL 2008, ‘Online tourism – just like being there?: -the case of Virtual Tourist’ Paper fremlagt ved AoIR 9.0. Association of Internet Researchers’ annual conference. , 16.-19. oktober 2007., Vancouver, Canada, 16-10-07 – 19-10-07,

Jensen, JL 2008, ‘I became Facebook friend with the Prime Minister: Citizens’ use of the Internet in the Danish 2007 election’ Paper fremlagt ved Aoir 9 – Association of Internet Researchers’ annual conference, København, Danmark, 15-10-08 – 18-10-08,

Jensen, JL, Hoff, JV & Klastrup, L 2008 ‘Internettets rolle under Folketingsvalget 2007’ København.

Jensen, JL 2008, ‘Virtual Tourist – new distinctions of place, space and body’ Paper fremlagt ved Gazing, glancing, glimpsing – Tourists and Tourism in a Visual Worls, Eastbourne, Storbritannien, 13-06-07 – 15-06-07,

Jensen, JL 2008, ‘Virtual Tourist: knowledge communication in an online travel community’ International Journal of Web Based Communities, vol 4, nr. 4, s. 503-522.

 

2007

Jensen, JL 2007, ‘Anmeldelse af Anders Esmark, Carsten Bagge Laustsen og Niels Åkerstrøm Andersen (red.)): “Socialkonstruktivistiske analysestrategier” og “Poststrukturalistiske analysestrategier”‘ Dansk Sociologi, vol 17, nr. 3-4, s. 122-25.

Jensen, JL 2007 ‘Den virtuelle politiske offentlighed: ‘.

Jensen, JL 2007, ‘The internet omnopticon: surveillance or counter-insurgency’. i H Bang & A Esmark (red), New Publics with/out Democracy. Samfundslitteratur Press/ NORDICOM, Frederiksberg, s. 351-380.

 

2006

Jensen, JL 2006, Den virtuelle kaffestue: Deliberation og demokratisk inklusion i politiske debatter på internettet. Ph.D.-afhandling, Politica, Århus.

Jensen, JL 2006, ‘Eliter og samfund i internetalderen’. i RØ Jensen & H Lübker (red), Elite og samfund: -en antologi. GPO Forlag, Odense, s. 95-106.

Jensen, JL 2006, ‘The Minnesota E-democracy project: mobilising the mobilised?’. i S Oates, D Owen & R Gibson (red), The Internet and Politics: Citizens, voters and activists. Frank Cass Publishers, Abingdon, s. 39-58.

 

2005

Jensen, JL 2005, ‘På udebane: – om at opholde sig i internationale fagmiljøer’. i U From & NN Kristensen (red), Proces og struktur i ph.d.-forløbet: – om at leve og overleve. Samfundslitteratur, Roskilde, s. 223-234.

 

2004

Jensen, JL 2004, ‘Virtual Democratic Dialogue?: – bringing together citizens and politicians’ Information Polity, vol X, nr. 1-2, s. 29-47.

 

2003

Jensen, JL 2003, Den digitale demokratiske dialog. Systime, Århus.

Jensen, JL 2003, ‘Public Spheres on the Internet: Anarchic or Government-Sponsored: A Comparison’ Scandinavian Political Studies, vol 26, nr. 4.

Jensen, JL 2003 ‘The study of online communities: -a suggestion for a comprehensive framework’ Institut for Statskundskab, Århus.

 

2001

Jensen, JL 2001, ‘Demokratisk fornyelse via internettet’ Samson – et medietidsskrift, vol 11, nr. 4, s. 4-7.

Jensen, JL 2001, ‘Politisk offentlighed på internettet – perspektiver og hidtidige erfaringer’ Politologiske Studier, vol 4, nr. 4, s. 4-7.

Advertisements